Registračný formulár

Ubytovacie kapacity hotelov sú už vypredané.

Ubytovanie je možné si rezervovať individuálne.

Sprievodné aktivity

(hradené priamo na pokladni Aquapark Senec pri vstupe)

požiadavky na stravu, alergie atď.

Potvrdzujem, že som bol poučený o podmienkach spracúvania mojich osobných údajov a o mojich právach ako dotknutej osoby podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S Vašimi údajmi nakladáme diskrétne a v súlade s najnovšími štandardmi ochrany osobných údajov. Prosíme prečítajte si Podmienky ochrany osobných údajov na webstránke www.tajpan.com. Podmienky spracovania osobných údajov