Odborný program

Salford Lung Study – nový pohľad na dizajnovanie štúdií 

MUDr. Bohumil Matula


Ťažká refraktérna eozinofilová astma  

Doc. MUDr. Martin Brezina, CSc.


Nový update odporúčaní GOLD 2017  

MUDr. Štefan Laššán PhD.


Tehotenstvo a astma  

MUDr. Monika Laššánová, PhD.


Interdisciplinárny diskusný panel: Príčiny zlyhania liečby obštrukčných ochorení pľúc  

MUDr. Helena Leščišinová, Prof. MUDr. Eva Rozborilová, DrSc., MUDr. Štefan Laššán, PhD., MUDr. Ivan Kocan, PhD., MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.


Interdisciplinárny diskusný panel: Infekčné ochorenia dýchacích ciest  

Doc. MUDr. Marta Hájková, CSc., Prof. MUDr. Anna Líšková DrSc., MUDr. Katarína Bergendiová, PhD., MUDr. Božena Ondrušová, MUDr. Jana Bendová


Táto vzdelávacia aktivita je podporená vzdelávacím grantom poskytnutým spoločnosťou GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.