VYBRANÉ ASPEKTY VÝSKYTU POKROČILÉHO A METASTATICKÉHO NSCLC