Kongresové poplatky

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

50 €  člen SDS a ČDS registrovaný do 10. 08. 2020
60 €  člen SDS a ČDS registrovaný po 10. 08. 2020
80 €  nečlen SDS a ČDS

V registračnom poplatku je zahrnutý vstup do kongresových priestorov, materiály kongresu a občerstvenie a obed 11. 9. 2020.

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK PROSÍME UHRADIŤ BANKOVÝM PREVODOM NA ÚČET  SPOLOČNOSTI Tajpan s. r. o.:

IBAN: SK 52 1111 0000 0066 2443 5018

Variabilný symbol: 28052020

Správa pre príjemcu: MENO a PRIEZVISKO účastníka

Platbu bez mena a priezviska účastníka nie je možné identifikovať.